Hoppa till sidans innehåll

Urdokument


KARLSTADS MODELL- och SEGELFLYGKLUBB  

Karlstad i okt 1936

 
 I syfte att främja  intresset för flygning i Karlstad har under senaste tiden en lokalavdelning  av Svenska Modell- och Segelflygförbundet bildats under namnet Karlstads  Modell- och Segelflygklubb.
 
 Intresset för  flygväsendet stegras mer och mer för varje år i synnerhet bland ungdomen.  Men då flygning med motormaskiner f.n. är ett mycket dyrbart företag, söker  ungdomen genom modellflygningen utlopp för sitt flygintresse. Denna  form av flygning är mycket nyttig, den ger sina utövare rikliga tillfällen  att uppöva sin händighet och sin event. Uppfinnartalang och ger samtidigt en  god inblick i flygningens teori. Sådan modellflygning har här i Karlstad  idkats under cirka tre års tid, och flera av modellflygarna har nått mycket  goda resultat.  

 Men, flygning  med modeller är ändå inte detsamma som att själv få komma upp i luften.  Efter världskriget har i synnerhet tyskarna sysslat med det s.k. segelflyget,  d.v.s. flygning med motorlösa flygmaskiner. Flera mycket goda resultat ha  uppnåtts och man har lyckats med mycket goda flygegenskaper. Ritningar till  ett dylikt plan, en s.k. "Anfänger" finnes i klubbens ägo. Av en  lycklig tillfällighet vistas f.n. här i Karlstad instruktör och kompetent  ledare för ett dylikt bygge: Ingeniör Karlbom från Göteborg, vilken f.n.  fullgör sin värnplikt vid Värmlands Regemente och har kostnadsfritt ställt  sina erfarenheter till förfogande. Ing. Karlbom har under sin studietid vid  Chalmers Tekn. Inst. i Göteborg varit med om att bygga tre stycken  glidflygplan av olika konstruktioner. Genom välvilligt tillmötesgående av  Rektor Tengblad vid Läroverket får klubben använda sig av läroverkets  slöjdsal.

 Sålunda finnes  ritningar, instruktör och lokal. Men det viktigaste, pengar, saknas.  Kostnaden för byggandet av det ovannämnda planet uppgår till 450 :- á 500 :- kr. Då detta belopp är för stort för klubbens 20 läroverkspojkar att  bära, har vi efter mönster från andra flygklubbar tänkt oss att anskaffa  s.k. understödjande medlemmar. Årsavgiften för sådan medlem är 5 kr. pr.  År, ständig understödjande medlem Kr 50:-. Vi ber Eder att på detta sätt  stödja en sak, som måste betraktas som synnerligen nyttig: att öka  intresset för såväl försvaret som för fredliga värv, genom att anteckna  Eder å omstående lista

(källa: Allan Helmersson)

Uppdaterad: 21 NOV 2016 08:47 Skribent: Roger Cato
E-post: This is a mailto link

Segelflyget

 MyWeblogga

RST-online

termikprognos

Swish till SFK i Karlstad

Postadress:
SFK Karlstad - Flygsport
Mats Henriksson, Södra Bryggeri 25
66341 Hammarö

Besöksadress:
Segelflygklubben i Karlstad, Våldalen 570
65591 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0738231573
E-post: kontakt@segelflygetk...

Se all info